Правила проведення
І-го Всеукраїнського конкурсу
«Найактивніший Шкільний клуб підприємництва»
у рамках польського-українського проекту «Шкільна академія підприємництва - 2» у 2013 р.*

1. Загальні положення
1.1. І-й Всеукраїнський конкурс «Найактивніший шкільний клуб підприємництва» на найкращу роботу ШКП в рамках реалізації полько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва - 2» (далі - Конкурс) ініційований партнерами проекту Осередком розвитку освіти (м. Варшава РП) та Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння та фінансування «Польської закордонної допомоги» за посередництвом МЗС РП у 2013 році.
1.2. Мета Конкурсу - підвищення обізнаності школярів у сфері підприємництва, формування підприємливих рис та розширення знань у сфері підприємницької діяльності, формування навичок орієнтування на сучасному ринку праці, виховання громадянської позиції та впливу на якість життя у контексті європейських стандартів. Заохочення учнів школи до проведення спільних заходів з місцевою громадою.
1.3. У Конкурсі можуть брати участь усі учасники ШКП.
Організатори припускають, що активна участь ШКП у діяльності проекту «ШАП» сприятиме досягненню конкретних цілей:
- розвиток у вчителів та учнів підприємницької культури
- розвиток компетенцій, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі
- обмін досвідом із впровадження до шкільної практики діяльності, пов’язаної з розвитком професійної активізації і підприємництва
- використання потенціалу учасників проекту у передачі набутих знань та навичок новим ШКП
2. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів
2.1. Конкурсні матеріали повинні бути розміщені на блозі ШКП
2.2. Обов’язковою умовою участі у Конкурсі є правильно оформлена інтернет-сторінка ШКП.
- сторінка обов’язково повинна містити розділи: Головна, Наша команда, Статут, Плани, Звіти, Навчальні матеріали.
- наявність статуту, плану роботи, наявність звіту про проведені заходи
2.3. ШКП, які беруть участь у Конкурсі представляють проекти заняття з економіки, психології, спільного заняття з економіки та психології (по 1 на вибір клубу), масового заходу.
2.4. Заняття конкурсу ілюструються мультимедійними матеріалами (фото, малюнки, презентації і т.д.)
2.5. Конкурсні матеріали повинні бути представлені до 30 вересня 2013 року.
2.6. Матеріали, які подаються на Конкурс вибираються клубами самостійно відповідно до переліку (пункт 2.3.).
3. Організація та проведення Конкурсу
3.1. У 2012-2013 н.р. Конкурс проводиться з 15 до 30 вересня 2013 року.
3.2. Оцінюється робота ШКП за період від заснування клубу до 15 вересня 2013 року.
3.3.Підготовчий етап Конкурсу полягає в інформуванні ШКП тренерською групою регіону (ОІППО) про умови проведення та початок Конкурсу. Інформація про Конкурс та вимоги знаходяться на платформі ШАП http://live.sae-ukraine.org.ua, сайті ОППО, блозі регіональної ШАП.
3.4. Конкурсна комісія складатиметься із представників організаторів та координаторів проекту ORE, ЛОІППО, МЗС РП, (фахівці у галузі економіки, психології, банківської справи).
3.5. Після оголошення Конкурсу організаторами проекту протягом наступного місяця обласні координатори проекту проводять інформаційну роботу із опікунами ШКП, які беруть участь у Конкурсі, стосовно питань організації та проведення Конкурсу.
3.6.Конкурсні роботи виставляються на блог ШКП у новій закладці «Конкурс».
3.7.Обласні координатори надсилають конкурсній комісії на розгляд інформацію про 3-и ШКП - претендентів у номінації на кращий клуб.
4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження
4.1. Вибір 1 кращого ШКП з кожної області - учасниці проекту ШАП обиратимуться у відповідності до визначених критеріїв (таблиця 1)
Кожен з цих критеріїв Судді оцінюють за шкалою від 0 до 5 балів. У результаті визначається 1 переможець з кожної області.
4.2. Конкурсні роботи не повинні порушувати закони про авторське право. Проекти, які порушують закони про авторське право, будуть дискваліфіковані.
4.3. Конкурсна комісія розглядатиме проекти ШКП 02-15.10.2013. 4.4.Результати Конкурсу будуть оголошені 15.10.2013 року на платформі проекту
4.5. Переможці Конкурсу - ШКП з кожного регіону братимуть участь у підсумковій конференції проекту 8-12 грудня 2013 року у Варшаві (ORE).
* до участі в конкурсі запрошуються учасники, залучені до проекту у 2012 році, а решта учасників запрошуються до участі в конкурсі на найцікавіший блог (умови конкурсу будуть оголошені згодом)

Критерії оцінювання діяльності клубу «Шкільний клуб підприємництва»
Зміст
Примітки
К-ть балів
Відмітка
1. На блозі є основні сторінки: Головна, Наша команда, Статут, Плани, Звіти, Навчальні матеріали
 
1
 
2. Всі сторінки блогу заповнені, оформлені відповідно змісту і оновлюються:
     
 • наявність статуту
 
1
 
 • наявність плану роботи
 
1
 
 • наявність звіту про проведені заходи (дата, назва заходу, супровідні матеріали, що підтверджують проведення заходу)
від початку існування клубу до 30.09.2013
3
 
3. В блозі є логотипи спонсорів та організаторів проекту
 
1
 
4. Наявні посилання на сайт проекту, регіональний блог
 
1
 
5. В макеті блогує анотований список посилань на школи-учасниці проекту в області
 
1
 
6. На головній сторінці регулярно висвітлюються новини діяльності клубу
не рідше 1 разу в місяць
3
 
7. Блог налаштований для читання користувачами з можливістю коментувати
 
1
 
8. Дизайн блогу відповідає концепції проекту (підкреслює мету, цілі проекту і не відволікає від поданої інформації)
 
1
 
9. Дописи в блогах неформальні (містять текстову частину та мільтимедіа)
 
1+1
 
10. Навчальні матеріали (авторські розробки):
максимальна кількість балів (5) виставляється за наявності: мета та завдання, хід заняття (детальний опис), відповідність опису меті заняття, додаткові матеріали, мультимедійний супровід
   
 • заняття психолога
1 розробка
5
 
 • заняття економіста
1 розробка
5
 
 • спільний захід психолога та економіста
1 розробка
5
 
 • проект, масовий захід
1 розробка
10
 
11. Наявність власних навчальних відеоматеріалів на блозі
 
3
 
12. Співпраця з партнерами
 
3
 
13. Додаткові бали:
     
 • Участь ШКП у дистанійному навчанні для вчителів- опікунів та учнів
 
10
 
 • Залучення клубу до впровадження моделі школи підприємництва
 
5
 
 • Участь у інших проектах
 
3
 
 • Участь в економічних конкурсах, олімпіадах
 
2
 
 • Висвітлення діяльності клубу в ЗМІ
 
2
 
 • Рефлексія дітей
 
2
 
 
2
 
 • Активна участь в обговореннях
 
2